Vandprøver vedrørende pesticider (chlorizadon-desphenyl)

05dec17

I forbindelse med et større fund af pesticidrester i forsyningsselskabets boringer i Eggeslevmagle, vil kommunen kortlægge pesticidindholdet i samtlige vandboringer i kommunen.

I den forbindelse har vi fået undersøgt vores fire boringer. Resultatet viser at der ikke findes de omtalte pesticider i målbare mængder.

Der er dog mulighed for at vi i fremtiden vil blive ramt af nedsivning af disse pesticider. Derfor vil fremtidens vandprøver blive undersøgt for disse.

På nuværende tidspunkt er vi ikke i farezonen. Vandprøverne i de kommende år vil vise om der kommer målbare mængder i vores vand. Det kan enten være pga. nedsivning eller bedre målemetoder.